Avtomobil yağını düzgün seçmək qaydası

Avtomobil yağını düzgün seçmək qaydasıAvtomobil sürücülərinə məlumdur ki, mühərrik yağını mütəmadi olaraq dəyişmək lazımdır. Çünki yağ işləndikcə öz keyfiyyətini itirir və mühərrikin sıradan çıxmasına gətirib çıxara bilər.
Yağın düzgün seçilməsi
Yağın düzgün seçiminə diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Çünki "dəmir atınızın" ürəyinin fəaliyyəti yağın düzgün seçimindən çox asılıdır. İlk öncə avtomobilin tipini dəqiq müəyyən etmək lazımdır. Daha sonra onun yaşını bilməli, mühərrikin plan resursundan neçə faiz istifadə olunduğunu müəyyənləşdirməli, aqreqatın istismar şərtləri nəzərə alınmalı və yağın keyfiyyət xarakteristikalarını bilmək lazımdır.
Hər şeydən öncə yağın tipi ilə tanış olaq. O, mineral, yarımsintetik və ya tamamilə sintetik də ola bilər.
Sonra yağın "SAE" nişanından sonra qeyd olunan rəqəmli kombinasiyasını, yəni, qatılıq üzrə keyfiyyət markalanmasını tapırıq. Bu, çox əhəmiyyətli şərtdir. Çünki, qeyd olunmuş informasiya yağların müxtəlif temperaturda qatılığından bəhs edir. Müxtəlif konstruksiyalı mühərriklərdə "SAE" göstəricisinə görə eyni sinifdən olan yağların işləmək qabiliyyətinin temperatur diapazonları əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.
Onlar starterin gücündən, mühərrikin işə salınması üçün tələb olunan dirsəkli valın minimal hərəkətə gətirilmə sıxlığından, yağ nasosunun fəaliyyətindən, yağötürücü qurğunun hidravlik təzyiqindən və digər konstruktiv texniki, istismar faktorlarından (avtomobilin texniki vəziyyəti, benzin və ya dizel yanacağının keyfiyyəti, sürücünün ixtisasından və s.) asılıdır.
Qatılığından asılı olmayaraq istər sintetik, istər yarımsintetik, istərsə də mineral yağların yay temperatur diapazonunun tətbiqi təxminən bütün hallarda eynidir - 4000C-dən yuxarı. Ancaq aşağı temperaturlu (qış) diapazon müxtəlifdir. Sintetik yağlar üçün 15 - 2000C-dən aşağı olmayaraq, yarımsintetik 20 - 2500C-dək, minerallar üçün 15 – 2000C-dir.
Növbəti mərhələ - mühərrikin tipi ilə bahəm yağın istifadəyə yararlığının təyin olunmasıdır. 2001-ci il kataloquna əsasən bütün minik avtomobillərinin istehsalçıları sintetik mühərrik yağları ilə yanaşı, yarımsintetik və mineral yağlardan istifadə etməyi məsləhət bilirlər. Bununla yanaşı "SAE" üzrə qatılıq sinfi – istismar vasitələrinin (APİ təsnifatı) səviyyəsi ətraf mühitin temperaturu ilə şərtləşdirilir. "APİ SJ SJİCF" təsnifatlı yağlar məsləhət görülür.
Müasir benzin mühərrikləri üçün nəzərdə tutulan "SJ" abreviaturasının açıqlaması, onun enerjiyə qənaət edəcək keyfiyyətlər və yağın israfçılığının qarşısını alacaq, həmçinin yüksək temperaturda qızarkən yığıntıların toplanmamağı deməkdir.

Tarix: 10 Nov 2021

Ümumi

Benzin, yoxsa dizel mühərriki?

Avtomobilin potensial alıcısı özünə sual verir: hansı avtomobili alım? Benzin mühərrikli, yoxsa dizel mühərrikli? Bu suala birmənalı cavab vermək mümkün deyil. Əgər avtomobil dizel mühərriki ilə təchiz edilibsə, istisma

Turbo ilə kompressor arasındakı fərq

Bi-Turbo və Twin-Turbo hərfi mənada 2 ədəd Turbo deməkdir. Bi-Turboda Turbolar ayrı-ayrı açılır, Twin-Turboda isə Turbolar eyni anda açılır. Bəs bunlardan hansı daha güclüdür? İkisi də eyni gücdədir, lakin Bi-Turboda 2-c

İkinci əl avtomobilin ehtiyat hissələri

Bir çox avtomobil sahibləri avtomobillərində ciddi problemlər olarsa, o zaman avtomobilin hissələrini avtomobil təmiri ilə məşğul olan şəxslərə satırlar. Belə ehtiyat hissələrinin üzərində işlənilir, yenilənərək "ikinc

Turbo motor necə işləyir?

Mühərriyin gücü yanma otağında müəyyən bir vaxt intervalında istifadə olunan yanacaq ilə ölçülür. Daha yüksək və düzgün alışma üçün daha çox oksigenə ehtiyac olur. Silindrin içinə nə qədər yanacaq qoya bilsəniz bir o qədə

Avtomobil ehtiyat hissələrinin qiymətləri

Avtomobil üçün ehtiyat hissəsi alarkən sürücülərin ilk verdikləri sual ehtiyat hissələrinin qiymətləri ilə bağlı olur. Hansı avtomobil markalarının ehtiyat hissələri daha ucuzdur?. Azərbaycanda istehsal edilən avtomobilləri

Avtomobil ehtiyat hissələri alarkən diqqət ediləsi məqamlar

Yeni və ya ikinci əl avtomobil alsanız da, bir müddətdən sonra köhnəlmə, şəxsi maraq və ya ən pis halda qəza səbəbi ilə bəzi orijinal hissələri dəyişdirilməli ola bilərsiniz. Bu zaman ehtiyat hissələri və ya avto aksessuarlar

Avtomobil ehtiyat hissələri

Hər bir avtomobil vacib hissələrdən ibarətdir. Ən böyüyündən ən kiçiyinə qədər hər biri mühüm olan avtomobil ehtiyat hissələri hansı funskiyanı yerinə yetirməsi, əgər həmin ehtiyat hissəsi keyfiyyətli olmazsa, nələrə səbə

Hansı təkər qapaqları daha keyfiyyətlidir?

Təkər istehsalında material və istehsal texnologiyası çox önəmlidir. Lakin təkər qapaqlarında bu məsələ bu qədər də qəliz deyil. Avtomobil ehtiyat hissələri bazarında hətta ən ucuz plastik materialdan hazırlanmış təkər qapaqlar

Avtomobilin dizaynını dəyişən təkər qapaqları

Təkər qapaqları (kalpak) avtomobilin dizaynını dəyişən dekorativ aksessuardır. Eyni zamanda, kalpak təkəri qar, toz və çınqıldan qoyuran avtomobil hissəsidir. Avtomobiliniz üçün uyğun təkər qapaqları axtarmağa başlamazda